O nás

SLOVECO-Logo

Spol. SLOVECO s.r.o. vznikla 22.11.1991 a do obchodného registra bola zapísaná 6.1.1992. Od svojho vzniku až do dnešných dní jej hlavným cieľom je poskytovať dodávky a realizácie priemyselných a stavebných výrobkov v horeuvedených oblastiach, výstavby rodinných domov a ich častí s dôrazom na maximálnu avšak aj optimálnu kvalitu, termíny a náklady. Počas svojej vyše 20 ročnej existencie firma zaviedla na trh viacero medzinárodne uznávaných najmodernejších výrobkov a technológií (napr. jednovrstvové mechanicky kotvené SBS polymérasfaltové pásy, kupolkový hydroizolačný SYSTÉM PLATON… atď .)

Ako importér, exkluzívny importér, či dodávateľ dodnes reprezentuje na slovenskom trhu výrobky nasledujúcich firiem:

1. ISOLA AS z Nórska, ktorá vyrába:

  • Vysokokvalitné asfaltové šindle ISOLA s kompletným príslušenstvom, unikátnym samolepiacim systémom a výnimočnými mikrodifúznymi vlastnosťami, bezúdržbová s dlhou životnosťou
  • ISOLA MESTERTEKK – jednovrstvové SBS polymérasfaltové (gumoasfaltové) krytiny na ploché strechy  (prieťažnosť SBS asfaltu vyše 2500%) mechanicky kotviteľné k podkladu,
  • ISOLA POWERTEKK NORDIC a EXCLUSIVE – maloplošné (metrové pásy skoro ako u šindľov, nie veľkorozmerové platne s veľkou dilatáciou) plechové krytiny z lakoplastovaného pozinkovaného plechu s minerálnym posypom alebo lakované špec. práškovými farbami + difúzne fólie.
  • SYSTÉM PLATONod vynálezcu kupolkových hydroizolačných membrán z HDPE a HDPP nahrádzajúcich klasické asfaltové izolácie základov, základových dosiek, podláh, oporných múrov, stien, zelených striech, trávnatých plôch, tunelov, parkovísk… Jedinečný novodobý stavebný hydroizolačný systém, ktorý má výnimočnú odolnosť voči pretrhnutiu a v jednom izoluje, drenážuje, resp. odvádza permanentne vlhkosť zo stavby a zamedzuje jej zmáčanie zvonku. Zároveň výborne odoláva chemickým látkam v pôde, chemikáliám aj ropným produktom. Navyše tvorí osvedčenú radónovú bariéru.

2. ARDESIA – TERRAFLEX

  • Nemecká umelá bridlica na báze zmesi  recyklovaných plasov a kaolínu so vzhľadom štiepanej bridlice v tvare HR – poloblúk, REC – obdĺžnik, BT – bobrovka. Moderná krytina s nádychom histórie.

3. ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE KÁBLE RAYCHEM

  • Komfortné podlahové elektrické kúrenia, ochranu vodovodov, žľabov a zvodov, parkovísk a pod. pred zamrznutím, ako jediný na trhu ponúka Raychem samoregulačné káble aj do interiérov a ako jediný ponúka zákazníkom 20-ročnú kompetnú záruku TOTAL CARE, t.j. aj na prácu, nie len na materiál.

4. SYSTÉM OLDROYD

  • Obdoba SYSTÉMU PLATON, avšak ako prvý na svete navyše používa temer výlučne iba ľahko zvariteľný termoset HDPP-vysokohustý polypropylén. Navyše tieto výrobky sa vyznačujú až vyše 820% prieťažnosťou a špeciálnou sieťovou tvarovou štruktúrou, čím držia svetový primát kvality v danej oblasti.

5. SOLAHART + FOTOVOLTAIKA + SOLARVENTI 

  • Slnečné kolektory a vodoohrevné systémy SOLAHART  z Austrálie – výnimočné výrobky svojho druhu, zahŕňajúce všetky známe typy a to od samoťažných cez čerpadlové až po drenážne čerpadlové systémy. K týmto výrobkom najväčšieho tradičného (vyše 100 ročná firma) svetového výrobcu pripájame aj FOTOVOLTAICKÉ PANELY na výrobu elektriny (FVE) a dodávku fotovoltaických elektrární na kľúč (aj priamym lepením amorfných pásov na krytiny plochých striech). Veľmi progresívne sú teplovzdušné solárne kolektory SolarVenti a stenové/strešné systémy LUBI, ktoré zo slnečnej energie vyrábajú priamo teplý vzduch.

6. ANTICALC

  • Zamedzenie vzniku a likvidácia už vzniknutého vodného kameňa v rozvodoch vody slovenským zariadením ANTICALC, nevyžadujúcim žiadnu výmenu filtrov a pod., s bezúdržbovou životnosťou min. 50 rokov.

7. DUNAFLEX

  • Polymérasfaltové pásky –  technológia nenáročnej, spoľahlivej opravy a údržby asfaltových povrchov ciest a chodníkov, výtlkov, rozkopávok… resp. dlhodobé riešenie bezporuchových detailov spojov v povrchoch nových vozoviek, dilatáciách a pod.

V priebehu vyše 20 ročnej existencie našej spoločnosti sme získali aj niekoľko významných ocenení za kvalitu od odbornej verejnosti, ako bola napr. zlatá medaila CONECO ´96 za strešné šindle ISOLA s príslušenstvom, zlatá plaketa CONECO ´98 za vynikajúcu krytinu na ploché strechy ISOLA MESTERTEKK, čím sme sa zároveň stali prvými v histórii CONECA, ktorý získali najvyššie ocenenie 2x. Čestné uznanie CONECO 2001 za nemeckú krytinu ARDESIA – TERRAFLEX – modernú umelú krytinu so vzhľadom štiepanej bridlice a iné.

Nami ponúkané výrobky mali ako jedny z prvých nielen certifikáty ISO 9001 ale aj enviromentálne certifikáty.

Referencie:

Vzhľadom na ich veľký počet uvedieme len vybrané – obytný dom SPP Tranzit Rožňava- 2.500qm/´93 (stavba roka 1995), koncová stanica lanovky Skalnaté pleso – 1.690qm/´95, horské hotely Plejsy – 4.941 qm/´99, hotel Hubert Gerlachov – 1.870qm/´99 (stavba roka 1999), podkrovné byty ul. kpt.Nálepku Košice – 2.700qm/´98, SÚD Chocholná skala Trenčín – 3740 qm/´94, hala TENTO Žilina – 7.400qm/´97, hala Mostáreň USS – 3.500qm/´97, hala Pocínovne USS – 6.000qm/´99, knižnica USS – 855qm/2002, objekt Obal servisu USS – 2.400qm/2004, SP SORAVIA, Bratislava – 40.000qm/2004, Samsung Galanta – 22.000qm/´04, priemyselný park Humenné – 8.700qm/´04, Molex Kechnec – 4.750qm/´03, Molex Kechnec – 14.500qm/2000, Hypermarket TESCO Košice – 21.120qm/´99, Pozinkovňa USS – 15.000qm/´06, KIA Motors, Lednické Rovné – 15.000qm/´05, Tesco Petržalka.

„Budeme radi, ak aj Vy rozšírite rady našich spokojných zákazníkov.“

zdieľaj